Prezes zarządu Gminnej Spółki Wodnej Raszyn w sprawach dotyczących działalności statutowej spółki zaprasza w środy od godziny 15:00 do godziny 17:00 do siedziby spółki ul. Warszawska 95, 05-090 Jaworowa, "Dom Rolnika" pok. 3 (parter). W sprawach pilnych kontakt:  kom. 662 656 826, lub mail: sekretariat@swraszyn.waw.pl


Wrzesień, z jednym wyjątkiem, to miesiąc poświęcony na wybór Delegatów Spółki Wodnej poszczególnych miejscowości do nich przynależnej. Z jednym wyjątkiem, bo delegaci Dawid nie zostali wybrani na zebraniu wiejskim. Zarząd Spółki zmuszony więc był do zorganizowania własnego zebrania w październiku. W miniony piątek w Domu Rolnika w Jaworowej odbyło się pierwsze Walne Zebranie Delegatów Spółki Wodnej Raszyn. Podjęto kilka bardzo istotnych decyzji. Odwołano dotychczasowy Zarząd, powołując w jego miejsce nowy. Przewodniczącym Zarządu powtórnie został Leszek Maor, jego zastępcą Grzegorz Bąk a sekretarzem Zbigniew Tokarz. Wybrano tez nową komisje rewizyjną. Jej przewodniczącą została Anna Suwiak z Ład, członkami Aneta Więch z Sękocina Starego i Witold kopania z Dawid. Dla całej trójki jest to pierwsza kadencja w roli Delagata. Delegaci dali też zielone światło nowemu zarządowi do podpisania ugody ze Związkiem Spółek Wodnych.

Gminna Spółka Wodna Raszyn
Jaworowa, ul. Warszawska 95
05-090 Raszyn

Raszyn, dnia 05.10.2017 r.

 

ZAPROSZENIE
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Raszyn zaprasza Delegatów na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Raszyn
mające na celu wybór komisji rewizyjnej,
oraz upoważnienie zarządu do przystąpienia GSW Raszyn do ugody
ze Związkiem Spółek Wodnych w Piasecznie kończący spór sądowy,
które odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. o godzinie 18.00
w siedzibie spółki w Jaworowej, ul. Warszawska 95.
Na zebranie zapraszamy także członków GSW Raszyn,
oraz wszystkich zainteresowanych jej działalnością.
 
Przewodniczący Zarządu
Leszek Maor

W roku 2018 wpłacamy jako składkę członkowską 60 zł od działki, której powierzchnia nie przekracza 1 ha. Jeśli suma powierzchni wszystkich działek przekracza 1 ha, opłata wynosi 60 zł od pierwszego hektara i proporcjonalnie 40 zł od powierzchni powyżej hektara. Jeśli stan posiadanych powierzchni członka spółki wodnej nie zmienił się w stosunku do lat ubiegłych, prosimy o płatności zgodnie z powierzchniami wykazanymi w nakazach z tych lat. W przypadku zmian, prosimy o wpłaty na stan faktyczny oraz wypełnienie i dostarczenie do siedziby spółki formularza aktualizacyjnego (niebawem będzie do pobrania). Przelewu prosimy dokonać zgodnie z poniższymi informacjami. Jeśli ktoś nie zna swojego numeru NIK (numer identyfikacji komputerowej w archwach Spółki Wodnej), można go pominąć.

Rachunek odbiorcy: 97 1090 1694 0000 0001 1851 7284
Nazwa odbiorcy: GMINNA SPÓŁKA WODNA RASZYN NR KAT. WOD. 314
Adres odbiorcy: 05-090 JAWOROWA, UL. WARSZAWSKA 95, DOM ROLNIKA POK. 3
Tytułem: NAZWISKO I IMIĘ, MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NR DOMU, NR LOKALU, NUMER/NUMERY DZIAŁEK - SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK 2018

W związku z licznymi niedopowiedzeniami i plotkami krążącymi wśród członków Spółki Wodnej i mieszkańców gminy Raszyn, publikujemy sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Było ono po części omówione i pokazane w formie slajdu na ostatnim Walnym Zebraniu Delegatów. Jednak atmosfera wówczas panująca nie pozwoliła na jego spokojną analizę. Rok 2014 Spółka zakończyła saldem dodatnim w wysokości 3 821 zł 83 gr, rok 2015 jeszcze wyższym bo 5 672 zł 96 gr. Z dokładnymi danymi można zapoznać sie w rozwinięciu artykułu. Zapraszamy.

Joomla templates by a4joomla