Prezes zarządu Gminnej Spółki Wodnej Raszyn w sprawach dotyczących działalności statutowej spółki zaprasza w środy od godziny 15:00 do godziny 17:00 do siedziby spółki ul. Warszawska 95, 05-090 Jaworowa, "Dom Rolnika" pok. 3 (parter). W sprawach pilnych kontakt:  kom. 662 656 826, lub mail: sekretariat@swraszyn.waw.pl


W dniu 28 października 2016 o godz. 18:30 w sali konferencyjnej firmy Kaliber sp. z o.o. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Raszyn.  Na zaproszenie Zarządu przybyli także przedstawiciele instytucji współpracującej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, choć najbardziej oczekiwaną przez wszystkich osobą był Pan Mirosław Chmielewski, do którego obowiązków w okresie pełnienia funkcji wice wójta gminy Raszyn należał nadzór rzeczowy nad nierozliczaną dotacją dla spółki wodnej (to dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą), który niestety się nie pojawił. Na zebraniu z różnych przyczyn nie pojawili się wszyscy delegaci jednak najbardziej zainteresowani odwołaniem obecnego zarządu przybyli w komplecie i z pełnym oprzyrządowaniem (czyt. urną wyborczą).

Na ostatnim spotkaniu zorganizowanym w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pojawiło się wiele pytań w jakiej kondycji finansowej jest Spółka Wodna i przede wszystkim jakie prace zostały wykonane w roku 2014, 2015 oraz w bieżącym 2016. Nie będę się cofał do roku 2014 ponieważ wszelkie wymagane prawem dokumenty tj. uchwały oraz sprawozdania zostały złożone. W lutym 2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Raszyn, które udzieliło absolutorium zarządowi za rok 2014 z wykonanych zadań. Odbyło się to zgodnie ze statutem na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej.

Odnosząc się do roku 2015 Zarząd również przedstawi Komisji Rewizyjnej do wglądu wszelkie wymagane dokumenty wraz z dokumentacją finansową i udzieli wszelkich informacji związanych z działalnością spółki tak jak w roku 2015.

W dniu 28 października 2016 roku o godz. 18:30 w sali konferencyjnej firmy Kaliber w Dawidach Bankowych przy ul. Starzyńskiego 43 odbędzie sie Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Raszyn.

W rozwinięciu artykułu porządek obrad.

Joomla templates by a4joomla